อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ

เราให้บริการโซลูชั่นการจัดการธุรกิจการผลิตโลหะพร้อมการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนภายนอก

ความท้าทายโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ

เมื่อความต้องการของตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลกระทบต่อสายการผลิตโดยตรง แม้จะมีผลกระทบเป็นทอดยาว แต่ความผันผวนของกระบวนการในก่อนหน้าจะทำให้เกิดผลกระทบกับกระบวนการหลัง

ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้? เนื่องจากทรัพยากรในการผลิตที่มีอยู่นั้นมีจำกัด จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาดและการจัดตารางเวลาของกำลังการผลิต ดังนั้นการหาวิธีที่จะทำให้การจัดการการผลิตโลหะมีความเสถียรภาพนั้นเป็นความท้าทายทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ

เพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้า จึงควรที่จะตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

  • ออเดอร์จะเริ่มผลิตได้เมื่อไหร่? เมื่อไหร่สินค้าจะเข้า? เมื่อไหร่จะผลิต?
  • วัตถุดิบใดไม่เพียงพอในการออกใบสั่งซื้อ?
  • ให้ความสำคัญกับวัสดุที่มีอยู่และกำลังการผลิตที่จำกัด ความพึงพอใจในใบสั่งขายตรงตามความต้องการหรือไม่?

 เงื่อนไขการผลิต:

  1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้นค่อนข้างเรียบง่าย ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเฉพาะกำลังการผลิตระหว่างเครื่องจักรในระหว่างกระบวนการผลิต
  2. วิธีการ: ความหลากหลายของสิ่งของเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือแม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน ลำดับการผลิตคำนึงถึงการส่งมอบและลำดับความสำคัญของลูกค้าหรือไม่?
  3. กระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า และขั้นตอนหลังการประมวลผลส่วนใหญ่ได้รับการจัดการโดยผู้ผลิตจากภายนอก ดังนั้นการจัดการการจ้างงานภายนอกจึงเป็นประเด็นสำคัญเช่นกัน
  4. ต้องติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ดังนั้นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจึงต้องถูกควบคุมโดยหมายเลขเตา วัสดุขั้นสูงจะต้องมีใบรับรองวัสดุและการติดตามประวัติผการผลิต
  5. เนื่องจากปริมาณที่เปลี่ยนแปลงหลังจากการขึ้นรูป การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน หรือการชุบโลหะ กระบวนการผลิตจึงต้องใช้อัตราส่วนเป็นสองเท่า อัตราส่วนน้ำหนัก (KG) ต่อปริมาณ (PCS) จะต้องปรับได้เพื่อให้ได้จำนวนที่แน่นอน
  6. ในระหว่างกระบวนการถ่ายโอน จะใช้ตัวส่งแบบตายตัว และปริมาณถังต้องถูกควบคุม หรือต้องบันทึกจำนวนการส่ง

ด้วยการขยายตัวขององค์กร การบวนการทำงานด้านเอกสารด้วยตนเองแบบในอดีตไม่เหมาะสมอีกต่อไป คุณต้องใช้ระบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้องค์กรลดอัตรา  ข้อผิดพลาดของมนุษย์ ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีของโซลูชั่น

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ปรับปรุงการควบคุมการตรวจตั้งแต่ใบสั่งตลอดการจัดส่ง

ติดตามความคืบหน้าในการผลิต

เข้าใจการผลิตและกำหนดการในกระบวนการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและอัตราการใช้เครื่องจักร

ปรับปรุงสมรรถนะในคุณภาพการจัดการ

ให้การดำเนินงานเป็นระบบและคล่องตัวและเร่งเวลาในการตัดสินใจ

เร่งประสิทธิภาพต่อการสอบถามของลูกค้า

ให้ข้อมูลราคาต่อหน่วยในกระบวนการที่ผ่านมาแก่ลูกค้า

สอบถามข้อมูลสินค้าคงคลังตามเวลาจริง

การจัดการการรับคืนและการผลิต

จัดการรายการรับ-จ่ายให้เรียบร้อย

เร่งรัดลูกหนี้ การชำระบัญชี ความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนี้

การบริการที่สมบูรณ์และเพิ่มเติม

เราให้บริการโซลูชั่นอุตสาหกรรมจากระบบออนไลน์ การให้คำปรึกษาในฐานะที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาทางการดูแล และขั้นตอนอื่นๆ ตามแนวทางดิจิทัลในการจัดการองค์กร นอกจากนี้ เรายังให้บริการที่ครอบคลุมรวมถึงการบริการระดับกลางเพื่อช่วยองค์กรต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการดำเนินงานและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบ

Contact

Get In Touch

E-mail: kanchaya@digiwin.com

Tel: +66 96-186-1866

M-F: 8.30-12.00/ 13.30-18.00

เลขที่ 2/117-118 อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.เทพรัตน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เครือข่ายของดิจิวิน

Digiwin Group

Vietnam

Malaysia