คำจำกัดความของต้นทุน

การสร้างรายได้เป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท แต่การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนยังเป็นอีกหนึ่งในวิธีการเพิ่มผลกำไร ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการดำเนินงานของบริษัท วันนี้เราจะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของต้นทุนกันก่อนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าแท้จริงแล้วต้นทุนคืออะไร?

คำจำกัดความของต้นทุน

ต้นทุนคืออะไร? เพื่อที่จะหารายได้ ให้ได้รับผลกำไร หรือบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง จำเป็นต้องเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าต้นทุน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจนี้นั้นประกอบไปด้วยทรัพยากรบุคคล วัสดุ และทางการเงิน

ข้อกำหนดของต้นทุน

ข้อกำหนดของต้นทุนคืออะไร กล่าวคือ สิ่งต่างๆที่จะสามารถวัดต้นทุนได้ ซึ่งได้แก่

1. ต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สิ่งที่บริษัทผลิตอาจเป็นรองเท้ากีฬาหรือชุดกีฬา อะไรคือต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์นี้ หากเป็นอุตสาหกรรมบริการต้นทุนของบริการแรงงานที่บริษัทต้องจ่ายคือเท่าใด

2. ต้นทุนของลูกค้า

ช่องทางการขายของบริษัทอาจเป็น Family-Mart, Carrefour, Costco หรือ Shopee ดังนั้นการขายสินค้าอาจเป็นช่องทางหลักหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้ แล้วต้นทุนในการเข้าถึงแต่ละช่องทางคือเท่าไร?

นอกจากนี้ เรายังสามารถประเมินต้นทุนของลูกค้ารายใหญ่รายแรกๆ ของบริษัท ต้นทุนของลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงต้นทุนการขายเท่านั้นแต่ยังมีต้นทุนการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ค่าจัดส่ง ต้นทุนการสื่อสาร…ฯลฯ

3. ต้นทุนแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่าย

เรายังสามารถวัดต้นทุนของแต่ละแผนก เช่น ต้นทุนของสำนักงานผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจ แผนกการผลิต แผนก R&D และแผนกข้อมูล หากบริษัทมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีแผนกธุรกิจที่หลากหลาย ต้องมีความสามารถที่จะประเมินต้นทุนของแต่ละแผนกธุรกิจได้ แล้วจึงขยายไปสู่ผลกำไรของแผนกธุรกิจนั้นๆ

4. ต้นทุนร้านค้า

หากบริษัทมีสาขาคุณสามารถประเมินต้นทุนของแต่ละสาขาได้ โดยปกติแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละองค์กรคือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นประการแรกและค่าใช้จ่ายรองลงมาเป็นอันดับที่สองมักเป็นค่าเช่า ซึ่งถ้าหากการตกแต่งร้านมีราคาค่อนข้างแพง ค่าเสื่อมราคาอาจจะค่อนข้างสูงไปด้วยเช่นกัน

5. ต้นทุนด้านวิศวกรรมหรือโครงการ

เรายังสามารถวัดต้นทุนของโครงการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ หรือประเมินต้นทุนโครงการของบริษัท โครงการเหล่านี้อาจเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัท โดยต้นทุนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเรียกว่าต้นทุนของโครงการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้เศรษฐกิจโลกกำลังดำเนินสู่การฟื้นตัวในยุคหลังการแพร่ระบาด แต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถต้านทานผลกระทบของการแพร่ระบาดได้ ในทางตรงกันข้ามทั้งต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนในด้านอื่นๆ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ วิธีการควบคุมต้นทุนที่ดีจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันระหว่างองค์กร!

by | 6 月 1, 2023 | Article